Nesberget AS

Rådgivende ingeniører elektro og energi

I en ny forskrift gjeldende fra 1. januar 2010 er alle som skal selge bolig eller leilighet over 50 m2, pålagt å energimerke disse og vedlegge energiattest. Tidsfristen er nå utsatt til 1 juli 2010.

 

Det er anledning til å gjøre dette på egenhånd over internett, men veldig mange har vanskeligheter med dette, og derfor tilbyr vi oss å utføre dette for deg.

 

Ved å benytte eksperter til å utføre en avansert energikontroll kan øke salgsverdien på boligen med 3—5 % noe som vil utgjøre 100.000 på en bolig til 2 millioner.

Vi utfører følgende tjenester og leveranser:

 

· Energimerking av bolig, leilighet og yrkesbygg

· Vi utarbeider energiattest

· Prosjektledelse elektro

· Rådgivende ingeniørtjenester elektro

· Rådgivende ingeniørtjenester bygg

· IKK elektro (lovpålagt internkontroll for virksomheter, HMS)  FDV og DTV

· Tilstandskontroll av el. Anlegg privat og virksomhet

· Prosjektgjennomføring elektro

· Støymåling og forslag til reduksjoner

· Miljøgiftkontroll PCB/asbest

· Vi utfører energiregnskap

 

Fast tilsluttede ingeniører med lang og allsidig erfaring i fagene:

 

· Enøk

· Elektro sterkstrøm

· Tele/data/svakstrøm

· Automatikk

· Bygg

· Miljøanalyse støy/klima/gifter

· VVS/ventilasjon/kjøling

Skuiveien 41

1339 Vøyenenga

Nesberget AS:

Telefon: +47 6713 2400

Fax: +47 6717 0045

 

Spare strøm energi energiråd energirådgiving energiattest energimerking varmetap bolig yrkesbygg elektro elektriker elektroteknikk automasjon strøm tele data elektro bygg IKK FDV DTV anlegg virksomhet støy støymåling miljø miljøgift kontroll pcb asbest enøk svakstrøm automatikk